Golden Glitter Smokey Eyes ๐Ÿ˜

 

 

Golden Glitter Smokey Eye Tutorial Full Face

๐Ÿ‘ฏ๐Ÿ’•Become a Friend : http://bit.ly/2ectsP4
————————————————————————————
___________________________________________________________
๐Ÿ˜JOIN my Facebook group: Secret Society of Beauty. Where I and fellow YouTubers or beauty enthusiast share Beauty, fashion and talk
https://www.facebook.com/groups/SecretSOB
_________________________________________________________
Lets get to know each other more:

Instagram: https://www.instagram.com/yoloismylifemotto
Facebook Page: https://www.facebook.com/officialletnicoletalk
Twitter: https://twitter.com/letnicoletalk
Snapchat: LetNicoleTalk
Blog: Letnicoletalk.com

——————————————————————————–
What i filmed with today:
SonyA5100: http://amzn.to/2AyIIoT
Joby Gorilla Pod: http://amzn.to/2CbpItV

Other things i occasionally use:
Diva Ring light dimmable with stand: http://amzn.to/2lUIU9R
64 gig memory cards: http://amzn.to/2mhLgAh

 

Mail me a letter I will open it on Camera:

Nicole Castillo
PO BOX 840642
Houston Texas 77284

FTC: not sponsored or paid for products some links below may be paid affiliate links

 

Good For You by THBD https://soundcloud.com/thbdsultan
Creative Commons โ€” Attribution 3.0 Unportedโ€” CC BY 3.0
http://creativecommons.org/licenses/b…
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/-K_YSjqKgvQ

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: